Værdier og metoder

I Expect Learning arbejder vi ud fra en systemisk, anerkendende og narrativ tilgang til læring og kompetenceudvikling. Desuden anvender vi positiv psykologi som en ramme for arbejdet, hvilket i praksis betyder, at vi arbejder fremadrettet med håb, visioner og drømme frem for at fokusere på tidligere uløste problemer for den lærende eller organisationen.

Expect Learning arbejder ud fra et konstruktivistisk/socialkonstruktivistisk syn på læring. Vi opfatter læring som et samspil mellem individ og sociale og materielle omgivelser, men også som en indre bearbejdelse hos individet. Den enkelte skal forbinde det nye hun/han har lært med resultater af tidligere læring, skabe mening og en ny fortælling om sig selv. Vi har derfor en helhedsforståelse af, hvordan menneskelig læring finder sted.

Vi fokuserer på, at mennesket grundlæggende er født med lyst til at lære og også kender glæden ved at lære nyt og udvikle sig.