Pædagogik

Expect Learning tilbyder rådgivning og supervision til konsulenter og undervisere, der har brug for vejledning og sparring i deres arbejde med undervisning og træning i organisationen.

Du behøver ikke forhåndskendskab om undervisning og læring. Ved sparring og supervision tilfører vi dig eller dit team den nødvendige information.

Supervisionen kan foregå som en enkeltstående samtale eller som et længere forløb. Supervisionen gives også til teams eller til en gruppe af konsulenter, der arbejder sammen om at løse en opgave.