Bryd isen” og “ny energi” aktiviteter i undervisning 

Mange af os har nok prøvet at stå over for en deltager med modstand mod at deltage i  undervisningen. Han eller hun er afvisende, og intet hjælper til at trække personen ud af det beskyttende skjold. I sådan en situation er det nødvendigt for undervisere at have undervisningsstrategier, der hjælper de lærende til at lære hinanden at kende og skabe et trygt læringsrum, hvor alle kan føle sig godt tilpas. “Bryd isen” og “ny energi” aktiviteter er undervisningsstrategier, der kan hjælpe til at facilitere læringen i undervisning med tilstedeværelse og i online undervisning.

“Bryd isen” aktiviteter bryder isen på forskellige måder. De hjælper med at “ryste gruppen sammen” og få startet samtalen op, de skaber tillid og får deltagerne til at føle sig mere åbne over for hinanden.

“Ny energi” aktiviteterne kan bruges ved overgange eller tidspunkter, hvor deltagerne trænger til at få “luftet ud” i hovedet og skabt ny virkelyst og entusiasme.

Begge aktiviteter fører også til en fri udveksling af information og fremmer kommunikation mellem gruppe medlemmerne. “Bryd isen” og “ny energi” aktiviteterne er ikke kun noget man kan bruge en enkelt gang ved opstart af kurset. De kan bruges undervejs i et kursus.

Især i online undervisning er det meget vigtigt at skabe “bryd isen” aktiviteter. Her er nogle ideer til “bryd isen” aktiviteter i online undervisning. Du kan gennemføre aktiviteterne i et diskussions værktøj i et Learning Management System eller i Google Groups. Du kan bede deltagerne om at:

  • Lave et indlæg, hvor de skriver et ynglings-citat
  • Lave et indlæg, hvor de skriver 3 ord, der beskriver deres fortid, nutid og fremtid
  • Lave et indlæg, hvor de fortæller om/linker til en tema sang (f.eks. link til YouTube), der repræsenterer deres liv
  • Lave et indlæg, hvor de beskriver karakteristika, som er unikke ved ham eller hende
  • Besvare indlæg fra andre deltagere, der passer med deres eget eller som de synes godt om

(Reference: Chlup, Dominique T. & Collins, Tray E. (2010): Breaking the ice: Using Icebreakers and Re-Energizers with Adult Learners IN: Adult Learning, v21, n3-4 p34-39 Sum-Fall 2010)

Nu hvor du har fanget ideen, så er jeg sikker på, at du selv kan lave flere og bedre aktiviteter til din online undervisning.

Her ser du mit eksempel på en “bryd isen” aktivitet til et online kursus. Jeg bruger diskussionsværktøjet i læringsplatformen “Itslearning” til min e-tivity. Et diskussionsværktøj bruges til skriftlige online dialoger mellem deltagerne og underviseren.


Gæste skribent Alejandro Ceballos
Vi blev overrasket!
Om studerendes videoopgaver – en metode til feltarbejde i online kurser  

Hej, jeg er Alejandro Ceballos. Jeg arbejder som akademisk sekretær, projektleder og e-moderator på Det Biovidenskabelige Fakultet på københavns Universitet. Jeg er meget involveret i udviklingen af globale online kurser på fakultetet. Jeg vil gerne dele mine erfaringer fra det seneste projekt jeg har været med i.

Lektor Bjarne W. Strobel, IT Learning Center (pædagogisk IT center) og jeg har sammen udviklet dette projekt, som er en del af sommerkurset ”Restoration of European Ecosystems and Fresh Waters”.

En dag fik Bjarne en idé. Han ville udvikle en pædagogisk metode til feltarbejde i online kurser. Indtil nu var alle vores online kurser baseret på at diskutere faglige tekster, teori og erfaringer online i diskussioner mellem deltagerne. Vi manglede bare at få integreret feltarbejde i online kurserne.

Men hvordan kunne vi organisere feltarbejde i online kurser, når vi ikke kunne mødes fysisk med de studerende? Vi besluttede at lave et pilotprojekt i dette års sommerkursus, hvor studerende fra forskellige steder i Europa er samlet. Vi bad de studerende om at bruge deres smartphones og aflevere opgaver optaget på video.

Sommerkurset består af fire til fem uger med fuldtidsstudie. To til tre af ugerne er online fjernundervisning, og er forberedelse til de to-ugers intensive feltarbejde.

De studerendes opgave i de tre ugers forberedelse var at læse kursusmateriale og udføre en opgave, hvor de skulle producere en video om “restoration ecosystem project”. De studerende kommer fra forskellige steder i verden, og de blev alle bedt om at producere en video med samme emne, men fra deres eget geografiske område.  Kurset bestod af fire forskellige e-moduler, som var tilgængelige for dem i vores Learning Management System.

(Tekst indsat i MindNode af Expect Learning)

Fjernundervisningsdelen var en grundlæggende forberedelse til de resterende to uger i kurset, hvor de studerende skulle mødes fysisk til forelæsninger og feltarbejde, og hvor de også skulle producere yderligere to videoopgaver.

Hvad har vi lært? Vi var meget omhyggelige med at forberede og producere online aktiviteterne til de studerende, så de blev enkle og velbeskrevet. Vi ville nødigt skræmme de studerende med denne nye form for opgaver.

Vi blev imidlertid overrasket, da vi skulle evaluere kurset!

De studerende fortalte, at instruktionerne og opgaverne nogle gange var alt for detaljeret og noget af informationen var ikke relevant, da de allerede kendte til de multimedie værktøjer, som de havde brug for til at producere videoerne.

Det lærte os, at vi har været lidt for naive i vores tankegang, da vi troede at aflevering som videoopgave ville være et chok for de studerende!

En anden overraskelse var, at vi forventede meget enkle videoer, men de studerende havde faktisk produceret meget komplekse videoer. De havde brugt mange forskellige multimedie værktøjer og ressourcer, og det var en stor overraskelse for os!  Vi lærte, at studerende i dag er vant til teknologi. De ved hvilke redigeringsprogrammer de skal bruge til video og hvordan de skal finde dem. De ved, hvordan de skal finde relevant information om at producere en video.

Jeg synes, at det er undervisernes ansvar at bruge disse nye værktøjer i undervisningen, for derved at gøre undervisningen tidssvarende og forbedre de studerendes læreproces, og hvor det er tilpasset til de nye måder, som de studerende lærer på. Du kan læse mere om projektet og se nogle af videoerne her: http://www.itlc.life.ku.dk/it_paedagogik/Projekt_Den_Gode_Uddannelse_2011/REEF.aspx

Vi kan lære (for meget) af at spille computerspil  

Medical Press skriver, at forskere har konkluderet fra forsøg på rotter, at vi kan lære ved at spille computerspil. Da forskerne præsenterede rotterne for nye rumlige miljøer på en computer skærm, så observerede de, at der skete vedvarende forandringer i kommunikationen mellem nervecellerne i hjernestrukturen hos rotterne, og det har en betydning for langtidshukommelsen (hippocampus). Forskere har derved for første gang vist, at det ikke er nødvendigt at deltage aktivt i undersøgelse af et miljø for at opnå en effekt i langtidshukommelsen, men at samme effekt kan opnås fra computerspil

Forskerne skriver, at resultaterne viser at pattedyr kan lære lige så godt ved passivt at kigge på information på en computer skærm, som hvis de selv aktivt udforsker et miljø for at få samme information. Derfor kan information fra computerspil og TV blive en ”konkurrent” til den information, som børn får i skolen.

http://medicalxpress.com/news/2011-09-two-dimensional-viewing-images-long-term-nerve.html  

Min kommentar er, at vi får ikke børn og unge (og voksne) væk fra medier. Vi må være kreative og omhyggelige og tilrette undervisning, sådan at vi bruger de nye digitale medier til at lave interessant undervisningsmateriale med. For at få børn til at bruge mere tid på skole end på computerspil og TV.

 

Top 20 apps til undervisning

Hvilke apps kan du anbefale til undervisning? Send mig en e-mail og fortæl om en app til undervisning, så vil jeg sætte den på top 20 listen.

På listen er lige nu:
1. ReplayNote
2. Bamboo paper
3. MindNode

Skriv til anita@expectlearning.com

Min favorit app for tiden

Jeg har aldrig rigtig været god til at bruge mindmap metoden til noter. Men nu efter at jeg har fundet denne app “MindNode”, så er det pludselig blevet sjovt at lave mindmaps og at strukturere mine tanker!  Når du har lavet din mindmap, så skal du blot vælge ”save to photos”, og så bliver den gemt direkte fra MindNode i dit fotobibliotek. Derfra kan du indsætte den i dokumenter eller på sider i dit Learning Management System. Jeg tror, at dine deltagere gerne vil have dine noter på denne sjove og lærerige måde. Der er mange og gode grunde til at lave mindmaps. Hvis du vil vide mere om metoden, så kan du læse bøger af Tony Buzan eller søge på YouTube på Tony Buzan videoer om mindmap.

 

 

 

Fra mine Tweets
Harvard makes new standards in teaching combining case method with fieldwork for students. Excellent and innovati…tinyurl.com/bpg7pdf
Follow me on Twitter

Er du interesseret i at få hjælp til e-læring?  så kontakt Expect Learning: anita@expectlearning.com Hjemmeside: www.expectlearning.com

Expect Learning er et konsulent firma, og vi tilbyder dig innovative og komplette løsninger indenfor e-læring. Vi har en solid viden om e-læringspædagogik og en lang erfaring i udvikling af e-læring og online undervisning. Vi har højt specialiserede samarbejdspartnere til at hjælpe dig med de tekniske løsninger. Du kan få hele pakken af e-læringsstrategi og implementering, e-læringspædagogik og tekniske løsninger, hvis du vælger at bruge os til at hjælpe dig med din e-læring.

Share →