I dette nyhedsbrev har jeg sat lidt fokus på brug af video i undervisning. Flere og flere mennesker vælger at lære nyt ved at se videoer på YouTube. Her har du nogle eksempler på hvordan video kan bruges, og jeg håber, at du vil føle dig inspireret til at bruge det i din undervisning.

Brug af Flip video kamera fastholder de studerendes opmærksomhed
Ti universitetsundervisere i Californien har været udstyret med et Flip video kamera (et lille video kamera, der optager i HD opløsning = god kvalitet). De blev bedt om at prøve at bruge det i deres holdundervisning i fagene matematik, politik, datalogi, psykologi, økonomi, musik og dans. 

Forskning har vist, at det resulterede i mere engagement og positiv holdning hos de studerende. Ved at udstyre de studerende med et redskab som Flip kameraet, fik de engageret de studerendes sanser og fik fastholdt deres opmærksomhed på en speciel made. Opmærksomhed er en væsentlig faktor for læring.

I dette forskningsforsøg var der ingen kontrol eller formelle undersøgelsesdesign, da fokus i dette projekt var at indsamle data fra en bred vifte af erfaringer, identificere trends og dele de ideer, der havde fungeret godt, sådan at der eventuelt kunne ske videre forskning i succeshistorierne.

Flip ultra HD by Charles & Hudson, Flickr.com

Hvis du overvejer at prøve at bruge et Flip kamera i din undervisning, så har projektet genereret et par forslag til dig:

Jura i handel og økonomi: De studerende optager deres mundtlige præsentationer. Efter det får de til opgave at lave en selv-analyse. Det forbedrede deres præsentationsstil, men også indhold og organisering af præsentationerne blev forbedret.

Datalogi/IT: Flip kameraet blev brugt til at optage en gruppe diskussion og mini-præsentationer. En af de studerende, som ikke siger noget i undervisningen, begyndte faktisk at sige noget da hun stod foran kameraet. Optagelserne med Flip kameraet blev gjort tilgængelig online, så de studerende kunne se dem lige på det tidspunkt, der passede dem bedst.

Dans/bevægelse: I fremtiden vil Flip kameraet blive brugt til at indfange de studerendes forbedringer lige fra første dag og til den sidste undervisningsdag, sådan at forbedringerne og læringen kan opleves visuelt. Flip kameraet blev brugt til at vise en bestemt øvelse. (advanced dégagé with port de bras) For eksempel i en video kan danseren nu se hvor højt foden løftes fra gulvet i dansen, hvilket han eller hun ikke altid er i stand til at føle sig frem til.

Pædagogik/uddannelse: Flip kameraet er brugt til at optage de studerendes præsentationer og det uventede resultat var, at de studerendes engagement og deltagelse steg. Deres præsentationer blev også mere professionelle. I fremtiden vil Flip kameraet blive brugt i kombination med Ipod’ens stemme memo function (optage din tale) som et redskab når de studerende interviewer børn og deres lærere. At få få hurtig feedback på optagelserne fra andre i undervisningen er en væsentlig forbedring.

Ingeniørfaget: Holdet fik til opgave at lave videoer om specifikke analyse og design problemer, som de havde lært om gennem semesteret. Hver gruppe forberedte en video om et emne, og skulle afdække alle aspekter af et problem, og skulle beskrive en detaljeret løsning med reference til the American Concrete Institute (ACI) Building code 318. De studerende brugte Flip til at optage dem selv, mens de løste et problem på papir eller på tavle og delte deres erfaringer om hvor der var reference til den tilhørende ACI kode.

Matematik: De mest anvendte definitioner og teorier blev vist og blev efterfulgt af øvelser, hvor de studerende diskuterede og løste dem i undervisningen. Flip blev brugt til at optage problemløsningen med.

Psykologi: Flip blev brugt til at optage de studerende mens de udførte en 60-sekunders praksis øvelse i undervisningen. Umiddelbart efter præsentationen blev videoerne gemt og I den tid det tog skulle holdet stemme med clickere om de tre vigtigste områder I den studerendes præsentation. Den studerende, der havde udført øvelsen med præsentationen, fik til opgave at udvælge den del af præsentationen, som han synes var det vigtigste at forbedre.

Flip by Nick J Webb, Flickr.com

I artiklen beskriver forskerne, at de synes at den form for læringsteknologi, som vi har til rådighed i dag, er nemt at anvende, økonomisk overkommeligt og kan bruges til at højne de studerendes engagement og deres reflektion (metacognition). Så de anbefaler andre undervisere bare at gå i gang (just do it!).

(Reference: “Hargis, J. & Marotta, S. M.: Using Flip camcorders for active classroom metacognitive reflection” IN: Active Learning in Higher Education 12 (1), 2011, pg. 35-44)

Tip: Hvis du har en smartphone, så kan du bruge camera app til at optage video med og uploade den direkte til YouTube. På YouTube kan du “skjule” din video, så kun de personer, der har fået linket, kan se din video. Jeg har vist det i et tidligere nyhedsbrev.


YouTube video i dit online undervisningsmateriale
Hvis du bruger et Learning Management System (LMS) til din undervisning, så kan du undersøge om det er muligt at vise en YouTube video direkte i dit undervisningsmateriale i dit LMS, frem for at videoen åbner på YouTubes hjemmeside. Det har den fordel, at dine deltagere nøjes med at have åbne sider fra LMS’et.

Det kræver at du kan indlejre html koden, og jeg viser dig her et eksempel i et LMS, der hedder itslearning. Her kan du se at YouTube videoen kan afspilles direkte på siden i LMS’et.

Sådan gør du:

  1. Start med at klikke på ”indlejring” og så åbner den lille boks med koden. Nu kan du kopiere html koden for videoen på YouTube. Se her:

2. Så skal du åbne editoren til at redigere din side i LMS’et. Her skal du lede efter den funktion, der viser dig siden som html kode. I itslearning er det knappen ”source”. Her finder du den rigtige placering i teksten, hvor du klikker med musen og vælger at indsætte koden (paste).  Husk at gemme og udgive siden. Se et eksempel her:

 

Top 20 apps til undervisning

Hvilke apps kan du anbefale til undervisning? Send mig en e-mail og fortæl om en app til undervisning, så vil jeg sætte den på top 20 listen.

På listen er lige nu:
1. ReplayNote
2. Bamboo paper
3. MindNode

Skriv til anita@expectlearning.com

Fra mine Tweets
Why does it take higher education so long to respond to the needs of its clients? http://bigthink.com/ideas/42217 via @bigthink
Follow me on Twitter

Er du interesseret i at få hjælp til e-læring?  så kontakt Expect Learning:anita@expectlearning.com Hjemmeside: www.expectlearning.com

Expect Learning er et konsulent firma, og vi tilbyder dig innovative og komplette løsninger indenfor e-læring. Vi har en solid viden om e-læringspædagogik og en lang erfaring i udvikling af e-læring og online undervisning. Vi har højt specialiserede samarbejdspartnere til at hjælpe dig med de tekniske løsninger. Du kan få hele pakken af e-læringsstrategi og implementering, e-læringspædagogik og tekniske løsninger, hvis du vælger at bruge os til at hjælpe dig med din e-læring.Share →