Den britiske organisation JISC skriver at trods øget brug af lyd og video i undervisning på de videregående uddannelser, så er eksisterende britisk lovgivning omkring ophavsret ikke tidssvarende på det område. JISC har derfor haft en tænketank til at arbejde i to år med området, sådan at lovgivning ikke er en hindring, men snarere en støtte for at bruge mere online undervisning. Tænketanken har bestået af personer inden for uddannelse, medie og museer. De har udgivet en omfattende rapport, der skal gøre status på området.

Hvad med Danmark – bør vi ikke også arbejde meget strategisk med at understøtte udvikling af online undervisning? Online undervisning er i dag så udbredt i hele verden, at det er helt nødvendigt at vi følger trop i Danmark for at klare os i konkurrencen om de studerende.

I Danmark har vi Udvalget til beskyttelse af videnskabeligt arbejde – UBVA – det er et rådgivende forum til danske undervisere.  De har også udgivet nogle vejledninger, og du kan få et gratis kursus om video og jura  – læs mere her

 

Share →