CSR

Expect Learning støtter op om FNs krav til Corporate Social Responsibility (CSR), som betyder virksomhedernes sociale ansvar. Det er virksomhedernes arbejde for at agere ansvarligt i forhold til samfund, miljø, arbejdsmiljø, menneskerettigheder mm.

FN’s krav indeholder ti principper:

1
Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder

2
Sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

3
Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling

4
Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde

5
Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og

6
Eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

7
Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer

8
Tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed

9
Tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

10
Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

 

Kilde: Berlingske, den 26.09.2012