Institut for Jordbrug og Økologi, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet (IND)

Hvad siger kunderne?

Danica Pensjon

“Det har vært svært nyttig, inspirerende og ikke minst lærerikt og jobbe med Anita i Expect Learning. Hun har kommet med gode råd og innspill i hele prosessen, fra planlegging til valg og  opplæring i bruk av verktøy. Ikke minst har hun vært svært flink til å komme med konstruktive tilbakemeldinger underveis i prosjektet. Oppfølgingen har vært strålende!”

Bjarte E. ViK, Danica Pensjon, Norge

Københavns Universitet

“Anita Monty’s mangeårige erfaring og ekspertise indenfor E-læring har været uvurderlig i forbindelse med udviklingen af kurset Climate Solutions, hvor de studerende arbejder som konsulenter for private virksomheder og offentlige institutioner (www.climate-change.dk). Hendes konsulentbistand har sikret en optimal udnyttelse af iPads, E-læringsplatform samt online undervisningsmaterialer”.

Christian Bugge Henriksen, lektor, Københavns Universitet

IT Universitetet

“Anita har hjulpet os med konkrete og meget anvendelige redskaber til udvikling af online læring. Med sin store erfaring og pædagogiske viden har hun på en rolig og behagelig måde guidet os omkring processer med aktørerne i udviklingsarbejdet. Samtidig har hun været god til at fastholde os i processen og har smittet os med sit gode humør”

Annelise Agertoft, læringskonsulent og Yoo Falk Jensen, e-læringskonsulent, IT-Universitetet i København.

DTU Vindenergi

“DTU Vindenergi har samarbejdet med Anita Monty, Expect Learning om at udvikle et online kursus i vindenergi under EU-projektet Virtual Campus Hub (2011-13). Projektteamet blev præsenteret for et e-læringskoncept, som Anita har udviklet og haft stor succes med andre steder. Vi har valgt at følge Anitas koncept i forbindelse med vores kursus og er nu, efter et års arbejde med at udvikle kursusmaterialet, parate til at udbyde det.

Projektteamet, som består af 7-8 medarbejdere fra DTU, har under hele forløbet haft stor glæde af Anitas erfaring med at udvikle online kurser. Anita har et imponerende overblik over de Learning Management Systems (LMS) der findes samt deres fordele og ulemper. Med Anitas hjælp fik vi hurtigt truffet vores valg af LMS, så vi med det samme kunne se strukturen og indholdet i kurset tage form. Anita har endvidere hjulpet os med at vælge softwareløsninger til at optage Power Point præsentationer og ’screen casts’, idet hun hele tiden har fingeren på pulsen angående de seneste produkter og opdateringer. Vi har også haft stor glæde af en serie guides til forskellige tekniske procedurer, som Anita har lavet til os. De ligger nu i vores LMS, så vi også fremadrettet kan slå op og finde vejledning.

Anita har været rigtig god til at engagere sig i de specifikke forhold, som gælder for vores kursus og målgruppe, så kurset er blevet tilrettelagt derefter. Det har været meget motiverende for teamet at have workshops med Anita, hvor vi løbende har modtaget hendes feedback på kursusmaterialet. I den forbindelse har vi fået vendt rigtig mange vigtige problemstillinger f.eks. vedrørende kursets varighed, krav til kursusdeltagerne, fastholdelse af motivationen og evaluering af kurset.

Alt i alt har samarbejdet med Anita været til stor glæde og nytte for DTU Vindenergi, primært fordi det har hjulpet os til at træffe de rigtige valg helt fra begyndelsen.  Anitas positive tilgang til opgaven har betydet, at det har været en fornøjelse at arbejde med projektet og kurset i fællesskab. Anita har taget initiativer og vist et engagement, som har sikret den løbende fremdrift i arbejdet med kurset. Vi giver hende vores varmeste anbefaling med på vejen og ser frem til at fortsætte samarbejdet.”

Merete Badger, Seniorforsker, Institut for Vindenergi, DTU